Zazu

mvc-cms framework


Inga aktuella händelser hittades, återkom inom kort.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Todo list

Posted 2012-01-11 19:38 in Uncategorized by Admin

test

Posted 2013-12-14 14:01 in Uncategorized by Admin

testing post älskar dig alfred


Länklista

Posted 2014-02-27 11:08 in Uncategorized by Admin

testing örjans kod

Posted 2014-09-28 16:32 in Uncategorized by Admin

Hejsan funkar detta?
Kontakt

Posted 2015-04-25 09:57 in Uncategorized by Admin


Kalender

Posted 2015-04-25 10:40 in Uncategorized by Admin

Inga aktuella händelser hittades, återkom inom kort.


Posts can be created with category

Posted 2013-12-14 13:29 in Nyheter by Admin

This post was created within the category "nyheter".

This means you can categorize all your posts!

Plugin

Posted 2014-11-10 14:28 in Documentation by Admin

Definition av plugin

Ett plugin är något som kan existera i något annat som till exempel en region, en post eller ett tema. Det har initialt ingen egen vy som kan visas utan är beroende av att finnas som en den del av något annat

Flöde

  1. När ett plugin installeras måste dess namn läggas till i databasens tabell "plugins".
  2. I ett inlägg, en region eller tema-fil kan man sedan använda ett plugin genom att skriva ${plugin-name} där plugin-name motsvarar namnet på pluginet.
  3. När man går in på en sida där inlägget, regionen eller temat används så kollar cms-controller upp om inlägget innehåller ${plugin-name} och i så fall om pluginet finns registrerat.
    • Gör det det så laddas dess kontroller-fil in från mappen "plugins/plugin-name" och anropar dess kontroller och dess index-funktion, samt skickar med ramverkets config som parameter.
    • Finns det inte så hanteras texten inte som ett plugin.
  4. Det är också möjligt att definiera vilken funktion i kontrollern för pluginet som ska anropas genom att skriva ${plugin-name#plugin-funtion}.
  5. Om något grafiskt ska visas med hjälp av pluginet så måste den anropade funktionen returnera text, html eller javascript.
  6. ${plugin-name#plugin-funtion} i inlägget/regionen/temat ersätts därefter med det returnerade värdet.

Class diagram

Posted 2015-10-31 11:02 in Documentation by Admin

Class diagram